Emoties zijn interne prikkels die ontstaan vanuit een reactie van de hersenen op een prikkel.

Emotie oproepen

Een emotie kan o.a. worden opgeroepen door:

  • externe gebeurtenissen
  • eigen gedachten
  • een fantasie
  • bepaalde stemming

Er zijn enkele basis emoties waaronder je andere emoties weer kan categoriseren. Denk aan blij, bang, boos, verdrietig. Emoties kunnen een reactie zijn op zowel een positieve gebeurtenis als een negatieve gebeurtenis. Of en hoe een persoon op een gebeurtenis reageert en met welke emotie is heel persoonlijk waarbij gebeurtenissen en herinneringen uit het verleden een rol kunnen spelen.

Hoogsensitieve personen zijn vaak gevoeliger voor externe prikkels zoals emoties. Ze kunnen intens geraakt zijn maar ook intens blij zijn. Emoties die in de jeugd weggestopt en/of niet goed verwerkt zijn kunnen op latere leeftijd voor klachten als labiliteit, vermoeidheid en zelfs een burn-out zorgen. Ik vind het daarom belangrijk dat hoogsensitieve kinderen en volwassenen zich bewust zijn van emoties. Niet alleen het uiten van deze emoties maar ook op de juiste manier verwerken.